Main sponsor

logo

General sponsors

Start
Our shooters
The coaches
Results
LIVE-targets
Schooting arenas
-
Links
What can we offer you?
-
Contact us
-
Norwegian
Våre Skyttere 2009/2010

Andrea Cathrine Wick
VG 1

Charlotte F Kristiansen
VG 1

Fride-Lise Fagervoll
VG 1

Johanne Hagen
VG 1

Anniken M Johnsen
VG 1

Iver Bjarne Brandtzæg
VG 1

Joakim Lundstrøm
VG 1

Sanna Marie Sverkmo
VG 1

Kari K Christiansen
VG 1

Nina Sagmyr
VG 2

Ellen Sofie Anzjøn
VG 2

Torill F Fuglem
VG 2

Håkon A Christensen
VG 2

Karl Martin Aas Østby
VG 2

Kristin Nerødegård
VG 3

Ina N Rønningsgrind
VG 3

Jonas E Larsen
VG 3

Mali Torvik
VG 3

Marte Torvik
VG 3

Randi Beate Breivik
VG 3

Ina R Tønne
VG 3

Anja Bangstad
VG 4

Martin L Lorentsen
VG 4

Viktor Webeklint
VG 4
Gamle elever: Gamle elever: Gamle elever:
2005/2006 2006/2007 2007/2008
2008/2009